האם עוסק פטור צריך לפתוח תיק במע"מ?
 כיצד שכיר יכול לקבל החזר מס עבור לימודים?